PALEOWEB: VIRTUÁLNÍ MUZEUM
Conocoryphe sulzeri (Iva Vyhnánková) Tyto stránky doplňují obsah serveru PaleoWeb (paleo.gweb.cz), který se paleontologii věnuje, avšak dosud na něm nebyly skoro žádné fotografie zkamenělin. Nyní je vše napraveno a fosilie už na vás čekají! Prohlížení zkamenělin můžete začít volbou v levém sloupci. Ve sloupci na pravé straně se pak v časové škále ukáže stáří zobrazeného vzorku (vodorovnou červenou čarou) a časový rozsah existence skupiny, do které zkamenělina patří (svislou červenou šipkou). Ve střední části spodního proužku pak můžete sledovat, do které skupiny různé zkameněliny patří a zobrazit si její charakteristiku. Stránky doporučuji prohlížet přes celou obrazovku. Není-li tak alespoň stiskněte v Internet Exploreru klávesu F11, trochu to pomůže.

V muzeu jsou použity materiály z: (najetím na citaci získáte podrobnosti)
  • Ivo Chlupáč a kol.: Geologická minulost České republiky. Vydala Academia 2002
  • Zlatko Kvaček a kol.: Základy sytematické paleontologie I. Vydalo Karolinum 2000
  • Rudolf Prokop: Zkamenělý svět. Vydala Práce 1989
  • Dvořák, J. - Růžička, B.: Historická geologie (I. a II. díl). Vydalo SNTL 1961
  • Bořivoj Záruba: Svět vymřelých zvířat. Vydalo Aventinum 1991


  • www.scotese.com
  • seaborg.nmu.edu
  • www.mpm.edu/reef/

Ordovické moře (Autorka rekonstrukce Iva Vyhnánková)